Skip to content Skip to footer

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Shemesh Diamonds & Jewelry, De Keyserlei 18/2, 2018 Antwerpen, België, e-mail: [email protected], telefoon: +32 488 58 68 53 / +32 485 14 62 71 over de collectie, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://Shemesh Diamonds & Jewelry.com/). (de dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service. We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid in de Service is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken

Hoe we uw gegevens verzamelen

Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie verstrekt Interactie met de website.

Hoe wij uw informatie gebruiken

De verzamelde informatie zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Marketing/promotie
 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Getuigenissen
 • Verzameling van klantfeedback
 • Betaling verwerken
 • Steun
 • Gerichte reclame
 • Bestelling van de klant beheren
 • Site bescherming
 • Gebruikersaccount beheren

Hoe we uw informatie delen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:.
 • Advertentieservice
 • Marketingbureaus
 • Analyse
 • Betalingshersteldiensten
 • Gegevensverzameling en -proces
We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Ons bedrijf respecteert de informatie die ons onder deze voorwaarden wordt verstrekt. We kunnen echter onder de volgende omstandigheden informatie over u of geleverde diensten aan onze medewerkers of andere agenten verstrekken
 • als er een contractuele verplichting is om uw informatie beschikbaar te stellen aan een correspondent
 • als het in het belang van het publiek is om uw informatie openbaar te maken
 • als u ons uw toestemming geeft
 • als een gerechtelijk bevel tegen ons wordt opgelegd, of
 • als wij of onze medewerkers het redelijk achten voor ons belang om openbaar te maken op grond van wet- of regelgeving. Een goed voorbeeld is als het vrijgeven van uw informatie ons helpt om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving.

Klantencontact

We zullen uw contact- en/of creditcardgegevens gebruiken om contact met u op te nemen als er zich een probleem met de bestelling voordoet. We behouden ons ook het recht voor om servicegerelateerde berichten te sturen, zoals een kennisgeving van schorsing van het systeem wegens onderhoudsredenen.

Links van derden

Onze website kan zo nu en dan links bevatten naar andere sites die door derden worden beheerd. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die derden. We raden onze klanten dan ook aan om voorzichtig te zijn bij het bezoeken van al deze sites door ervoor te zorgen dat ze hun privacyverklaringen lezen. Het privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld en verwerkt.

Gebruik volgen

We gebruiken Google Analytics om het verkeer via de website te volgen om veiligheidsredenen en om de populaire diensten en producten te identificeren. De verzamelde gegevens laten zien welke functies het meest worden gebruikt en naar welke diensten het meest wordt gezocht. Andere variabelen die we bijhouden, zijn onder andere:
 • Naam
 • Email
 • Mobiel
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Werk adres
 • Betaling informatie
ICEPAY is onze betaalkaartverwerker en zij gebruiken, delen, bewaren of bewaren geen persoonlijk identificeerbare informatie voor enige andere reden dan fraudecontroles en orderafhandeling.

Bewaring van uw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief zijn of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die geen van beide u identificeert (rechtstreeks of onrechtstreeks), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Jou rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, een recht om een ​​klacht in te dienen bij de wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingU kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op [email protected].

koekjes

We kunnen Google Analytics voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder het tonen van advertenties op websites van derden (remarketing), informeren, optimaliseren en weergeven van advertenties op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Voorkom fraude

Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan derden die betrokken zijn bij het voorkomen en opsporen van fraude. We behouden ons ook het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid te herzien en als dat gebeurt, zullen we de wijzigingen in deze verklaring publiceren.

Beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Klachtenfunctionaris/functionaris gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris van Shemesh Diamonds & Jewelry, De Keyserlei 18/2, 2018 Antwerpen, België, [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.